ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MIGCARE

Το έργο του MigCare αναπτύσσεται από τους ακόλουθους εταίρους.
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 13/2000. Έχει ως έδρα του την Τρίπολη και αναπτύσσεται σε επίπεδο ολοκληρωμένων Σχολών στις πέντε πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την Πάτρα (Περιφέρεια Πελοποννήσου).
Η λειτουργία του Πανεπιστημίου εγκαινιάστηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2002 με την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών και του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.
Στόχος της ίδρυσης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι η δημιουργική συμβολή στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ελληνική περιφέρεια, με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές που να ανταποκρίνονται ως προς το περιεχόμενο των σπουδών, την έρευνα και τη διδασκαλία στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου με εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή εμβέλεια.
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αναφέρεται στην Ελλάδα και στον Ελληνισμό, φιλοδοξώντας να αποκτήσει ισχυρούς δεσμούς με την ελληνική ομογένεια και να καταστεί ένας πόλος συνεργασίας και πνευματικής δημιουργίας για τους απανταχού Έλληνες.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Website: www.uop.gr
Email: syrma@uop.gr

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:
To Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ένα μεγάλο περιφερειακό Ίδρυμα, με ιστορική διαδρομή που υπερβαίνει τα 50 χρόνια. Το ευρύ εκπαιδευτικό του έργο, η στελέχωσή του με προσωπικό υψηλής κατάρτισης, οι υποδομές που έχουν δημιουργήσει τα Τμήματα και οι ερευνητικές ομάδες του, έχουν φέρει το Πανεπιστήμιό μας σε περίοπτη θέση μεταξύ των Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό και τον διεθνή χώρο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Website: https://www.uoi.gr
E-mail :

Oxfam Italia Intercultura:
Η Oxfam Italia Intercultura: είναι ένας κοινωνικός συνεταιρισμός που απορρέει από τη μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam Italia, παλαιότερα γνωστή ως Ucodep, πολεμώντας ενεργά κατά της φτώχειας και της αδικίας από τη δεκαετία του 1970. Βασικός στόχος της είναι η προώθηση της ενσωμάτωσης στην κοινωνία των μεταναστών και των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση περιθωριακής πολιτικής, μέσω της εκπαίδευσης στην ενεργό ιθαγένεια, των κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, των σχεδίων υποδοχής προσφύγων και αιτούντων άσυλο και της παροχής γλωσσικών και υπηρεσίες πολιτιστικής διαμεσολάβησης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ο συνεταιρισμός εργάζεται για την οικοδόμηση μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ανοικτής στο διάλογο και βασισμένης στην πολιτιστική πολυμορφία ως θετική αξία. Ως εκ τούτου, η Oxfitalia Intercultura εργάζεται σε εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες με σπουδαστές και εκπαιδευτικούς για πολλά χρόνια (σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω διαδικτυακών πλατφορμών εκμάθησης), σχετικά με τα θέματα της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, της επισιτιστικής ασφάλειας και της βιώσιμης κατανάλωσης , η ανισότητα, η μετανάστευση, και η ολοκλήρωση του σχολείου. Από το 2017 λειτουργεί κοινοτικά κέντρα σε πολλές Ιταλικές πόλεις, με στόχο την αντιμετώπιση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού που αφορά τόσο τους μετανάστες όσο και τους ντόπιους, παρέχοντας πληροφορίες, βοήθεια για θέματα που σχετίζονται με έγγραφα και φορολογικές συμβουλές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Website: https://www.oxfamitalia.org
E-mail :

Frontida Zois:
Φροντίδα Ζωής: Η Φροντίδα Ζωής, από 2007 είναι μια ιδιωτική εταιρεία κοινωνικής πρόνοιας που ασχολείται με την φροντίδα ατόμων από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, Άτομα με Αναπηρία) καθώς και διαπιστευμένος οργανισμός επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο χώρο της κοινωνικής φροντίδας. Ο βασικός σκοπός λειτουργίας του φορέα βασίζεται σε δύο άξονες: στην υποστήριξη ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία για να διατηρήσουν το μέγιστο δυνατό επίπεδο αυτονομίας και ευζωίας, μέσω της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, και η εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών κοινωνικής φροντίδας (νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, τυπικοί/άτυποι φροντιστές). Ο φορέας μας εκτός απο τις δικές δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας συνεργάζεται, σε συνεχή βάση, με το Υπουργείο Υγείας στα πλαίσια του Εθνικού προγράμματος “Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων” το οποίο αφορά τη χρηματοδότηση διαπιστευμένων δομών κοινωνικής φροντίδας για τη παροχή δωρεάν υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας σε άτομα τρίτης ηλικίας. Η Φροντίδα Ζωής συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση πάνω στη φροντίδα ηλικιωμένων και σε ζητήματα εφαρμογής πολιτικών στο τομέα αυτό ή στην επικύρωση και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για την βελτίωση της ποιότητας ηλικιωμένων και ατόμων μέ αναπηρία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Website:
E-mail :

Από το 2010, η Interactive 4D σχεδιάζει και αναπτύσσει εκπαιδευτικα ηλεκτρονικά παιχνίδια και εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες στους τομείς:

Για το έργο τουMigCare, η Interactive 4D είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της διαδραστικής πλατφόρμας, η οποία προσφέρει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο σε διδακτικό περιεχόμενο σχεδιασμένο από τους εταίρους του έργου.

Η Interactive 4D είναι επίσης υπεύθυνη για το σχεδιασμό της ιστοσελίδας και τις περιοδικές επικαιροποιήσεις της.

Επικοινωνία
Website: http://www.interactive4d.com 
E-mail : a.lacapelle@interactive4d.com

EU DISCLAIMER

Με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των δημιουργών του, και η Ε.Ε. δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο.

Αναφορά έργου: 2018-1-EL01-KA202-047922

© MigCare 2019

Ακολουθήστε μας