ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MIGCARE

Το έργο του MigCare αναπτύσσεται από τους ακόλουθους εταίρους.
TEI of Western Greece:

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας To Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας προέκυψε από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Πατρών και Μεσολογγίου το 2013. Έχει συλλέξει την εμπειρία πάνω από 30 χρόνια στην δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι δημόσιος φορέας του Υπουργείου Παιδείας και προσφέρει εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει πάνω από 20.000 φοιτητές και εκτείνεται σε 6 πόλεις στην Ελλάδα και προσφέρει εκπαίδευση σε θέματα τεχνολογίας, πληροφορικής, γεωπονίας, επιστημών υγείας, οικονομικά κα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:
To Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ένα μεγάλο περιφερειακό Ίδρυμα, με ιστορική διαδρομή που υπερβαίνει τα 50 χρόνια. Το ευρύ εκπαιδευτικό του έργο, η στελέχωσή του με προσωπικό υψηλής κατάρτισης, οι υποδομές που έχουν δημιουργήσει τα Τμήματα και οι ερευνητικές ομάδες του, έχουν φέρει το Πανεπιστήμιό μας σε περίοπτη θέση μεταξύ των Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό και τον διεθνή χώρο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Website: https://www.uoi.gr
E-mail :

Oxfam Italia Intercultura:
Η Oxfam Italia Intercultura: είναι ένας κοινωνικός συνεταιρισμός που απορρέει από τη μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam Italia, παλαιότερα γνωστή ως Ucodep, πολεμώντας ενεργά κατά της φτώχειας και της αδικίας από τη δεκαετία του 1970. Βασικός στόχος της είναι η προώθηση της ενσωμάτωσης στην κοινωνία των μεταναστών και των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση περιθωριακής πολιτικής, μέσω της εκπαίδευσης στην ενεργό ιθαγένεια, των κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, των σχεδίων υποδοχής προσφύγων και αιτούντων άσυλο και της παροχής γλωσσικών και υπηρεσίες πολιτιστικής διαμεσολάβησης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ο συνεταιρισμός εργάζεται για την οικοδόμηση μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ανοικτής στο διάλογο και βασισμένης στην πολιτιστική πολυμορφία ως θετική αξία. Ως εκ τούτου, η Oxfitalia Intercultura εργάζεται σε εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες με σπουδαστές και εκπαιδευτικούς για πολλά χρόνια (σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω διαδικτυακών πλατφορμών εκμάθησης), σχετικά με τα θέματα της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, της επισιτιστικής ασφάλειας και της βιώσιμης κατανάλωσης , η ανισότητα, η μετανάστευση, και η ολοκλήρωση του σχολείου. Από το 2017 λειτουργεί κοινοτικά κέντρα σε πολλές Ιταλικές πόλεις, με στόχο την αντιμετώπιση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού που αφορά τόσο τους μετανάστες όσο και τους ντόπιους, παρέχοντας πληροφορίες, βοήθεια για θέματα που σχετίζονται με έγγραφα και φορολογικές συμβουλές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Website: https://www.oxfamitalia.org
E-mail :

Verein Multikulturell:
Είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση με διαπολιτισμικό προσανατολισμό και υπάρχει από το 1993. Ο κύριος στόχος του συλλόγου είναι η προώθηση της επαγγελματικής, κοινωνικής ενσωμάτωσης και ένταξης των ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Μέσω ποικίλων προσφορών, αντιμετωπίζονται και επιτυγχάνονται διαφορετικές ομάδες-στόχοι: νέοι, ενήλικες, γονείς, πρόσφυγες και άλλοι. Οι προσφορές απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ομάδες, περιλαμβάνουν για παράδειγμα την επαγγελματική καθοδήγηση, την οικογενειακή συμβουλευτική, την ψυχοθεραπεία, τα βασικά μαθήματα και τις γλωσσικές σπουδές, τα προγράμματα προαγωγής της υγείας, την κατάρτιση της πολυμορφίας και την κατάρτιση των δεξιοτήτων των μέσων ενημέρωσης.
Οι διαπολιτισμικές ανταλλαγές και η επάρκεια της πολυμορφίας προωθούνται σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλες επαγγελματικές ομάδες. Μέσω της εντατικής συνεργασίας με εταίρους από άλλες χώρες της ΕΕ σε πολυάριθμα έργα, οι εργαζόμενοι είναι καλά συνδεδεμένοι και πάντα ενημερωμένοι με τη θεωρία και την πρακτική της διαπολιτισμικής εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Website: https://www.migration.cc

Frontida Zois:
Φροντίδα Ζωής: Η Φροντίδα Ζωής, από 2007 είναι μια ιδιωτική εταιρεία κοινωνικής πρόνοιας που ασχολείται με την φροντίδα ατόμων από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, Άτομα με Αναπηρία) καθώς και διαπιστευμένος οργανισμός επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο χώρο της κοινωνικής φροντίδας. Ο βασικός σκοπός λειτουργίας του φορέα βασίζεται σε δύο άξονες: στην υποστήριξη ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία για να διατηρήσουν το μέγιστο δυνατό επίπεδο αυτονομίας και ευζωίας, μέσω της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, και η εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών κοινωνικής φροντίδας (νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, τυπικοί/άτυποι φροντιστές). Ο φορέας μας εκτός απο τις δικές δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας συνεργάζεται, σε συνεχή βάση, με το Υπουργείο Υγείας στα πλαίσια του Εθνικού προγράμματος “Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων” το οποίο αφορά τη χρηματοδότηση διαπιστευμένων δομών κοινωνικής φροντίδας για τη παροχή δωρεάν υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας σε άτομα τρίτης ηλικίας. Η Φροντίδα Ζωής συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση πάνω στη φροντίδα ηλικιωμένων και σε ζητήματα εφαρμογής πολιτικών στο τομέα αυτό ή στην επικύρωση και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για την βελτίωση της ποιότητας ηλικιωμένων και ατόμων μέ αναπηρία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Website:
E-mail :

Από το 2010, η Interactive 4D σχεδιάζει και αναπτύσσει εκπαιδευτικα ηλεκτρονικά παιχνίδια και εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες στους τομείς:

Για το έργο τουMigCare, η Interactive 4D είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της διαδραστικής πλατφόρμας, η οποία προσφέρει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο σε διδακτικό περιεχόμενο σχεδιασμένο από τους εταίρους του έργου.

Η Interactive 4D είναι επίσης υπεύθυνη για το σχεδιασμό της ιστοσελίδας και τις περιοδικές επικαιροποιήσεις της.

Επικοινωνία
Website: http://www.interactive4d.com 
E-mail : a.lacapelle@interactive4d.com

EU DISCLAIMER

Με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των δημιουργών του, και η Ε.Ε. δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο.

Αναφορά έργου: 2018-1-EL01-KA202-047922

© MigCare 2019

Ακολουθήστε μας